Menu

Het SNF-certificaat ook in 2021 behaald!

10-05-2021
Terug alle nieuwsberichten

De inspecteur heeft ook dit jaar onze huisvesting bezocht in het kader van de certificering van de Stichting Normering Flexwonen. We kunnen mededelen dat we het SNF-certificaat voor 2021 met complimenten van de controleur hebben mogen ontvangen.
Dit certificaat betekent dat AA+ Uitzendbureau voldoet aan de norm voor huisvesting voor arbeidsmigranten. In de gestelde norm zijn o.a.  privacy, hygiëne, veiligheid en voorzieningen de speerpunten.

In de ogen van onze Rijksoverheid en gemeentes, is SNF een bewijs van correct huisvesten. Wanneer eenieder zich zou confirmeren aan deze norm, zou de negatieve beeldvorming rondom de uitzendbranche verleden tijd zijn. Het is echter niet aan ons om te oordelen over anderen, het is aan ons om jaarlijks te voldoen aan de eisen om onze medewerkers kwaliteit te kunnen bieden.

SNF betekent een garantie voor prima huisvesting, voor werknemers en werkgevers een veilig gevoel!